Feeds:
Posts
Comments

Archive for March, 2013

Kay Kristel***


(Tula)

(naglagablab ang utak ko
nag-alipato ang mga himaymay
sa pagragasa ng kumukulong dugo
mula sa naghihimagsik na puso…)

isa kang bagong bumubukadkad na rosas
wala sa panahong pinigtal
sa tangkay ng buhay
sa daluhong ng daluyong ng dalita
ng di makatarungang lipunan
gayong mabubulas naman
mahalimuyak mga orkidyas
na patuloy na dinidilig
ng dugo’t luha ng mga sawimpalad
sa hardin ng palasyo’t mansiyon
ng mga diyus-diyosang mandurugas.

o isa ka lamang naligaw na bulaklak
sa inakala mong halamanan
ng mumunting pangarap?
di inisip na kuta
ng mga hari-harian sa lipunan
iyong patutunguhan
walang puwang doon
bulsang walang laman
at kumakalam na tiyan
at damit na sinulsihan
di nila mauunawaan tagulaylay
ng lugaming puso’t nalilitong isipan
sapagkat rosas kang bubukadkad lamang
kapag naitaboy na itim na ulap
sa nananangis na kalawakan
rosas kang bubukadkad lamang
kapag naglagablab na ang silangan
kapag nag-alipato mga talahib sa kaparangan
kapag namula na mga lansangan sa kalunsuran
at nadurog na’t napulbos nang lubusan
mga moog ng inhustisya’t kasakiman
ng uring mapagsamantala sa lipunan…
asahan mong di magmamaliw pagmamahal
ng mga kapatid mong magigiting
sa laya’t ligaya ng masang sambayanan
at madamdamin silang patuloy na magsasayaw
sa musika ng lagablab ng apoy
upang mabulas na mapamukadkad
mga rosas na kagaya mo.

ngunit, sa kasalukuyan
oo, kristel…
ikaw ay ulilang rosas
sa ulila ring libingan
sa piling ng cadena de amor
ng amarillo’t damong ligaw!

(***Isang estudyante si Kristel Tejada sa Unibersidad ng Pilipinas na nagpakamatay kamakailan sapagkat labis niyang dinamdam na di siya makapag-aaral sa darating na semestre dahil di makabayad ng matrikula sa takdang panahon.)

Advertisement

Read Full Post »

Nasaan Ang Alpha At Omega?


(Tula)

sa gubat ng sagradong mga pangarap
matagal na kitang hinahanap
sa pagitan ng dilim at liwanag.
hinahanap kita kung dapithapong
naghihilamos ng dugo
mukha ng naghihingalong araw
hinahanap kita kung madaling-araw
buwan ay namumutla-nakatulala
nasaan ang alpha at omega
ng ating pakikibaka?

naglumot na ang mga dekada
sa pader ng alaala
sa daluyong ng habagat ng inhustisya
ilang mulawin na ang nangabuwal
sa gabi ng mga paglalamay
ng mga aninong walang mukha ni pangalan.
nanunumbat pa rin sa kalawakan
panaghoy ng inaaliping lahi
sa bawat pagpatak
ng mga talulot ng luha ng dalamhati.

nasaan ang alpha at omega
ng ating pakikibaka?
nasa humihiyaw bang lansangan ng mendiola
sa kadensa ng laksang sapatos ng protesta
laban sa mga diyus-diyosang mapagsamantala?
o nasa kagubatan ng pagsinta
habang nagbabanyuhay ang mga damo
mga talahib ay nag-aalipato?
nasa melodiya ba ng mga punglo at bomba
laya’t ligaya ng ating la tierra pobreza?

nasaan ang alpha at omega
ng ating pakikibaka?
habulin-apuhapin maging sa balumbon
ng abuhing ulap
huwag bayaang tangayin ng habagat
himagsik ng mga sawimpalad
dadaloy rin sa dibdib at ugat ng masa
dugo ng natipong ngitngit ng mga dekada
mamumukadkad din sa hardin ng adhika
pulang mga rosas ng ating alpha at omega
sa walang humpay na pakikibaka
oo, para sa pinakasisintang la tierra pobreza!

Read Full Post »