Feeds:
Posts
Comments

Archive for July, 2013

Di Sila Nilamon Ng Lupa


(Tula)

di sila nilamon ng lupa
silang namayapa sa pakikibaka
para sa laya’t ligaya
ng bayang pinakasisinta
nasa pagaspas sila ng amihan
nasa langitngit ng kawayan
nasa dagundong ng alon sa dalampasigan
nasa hagulhol ng mga ina
nasa alimura ng mga ama
at daing ng gumulong na mga bato
at tagulaylay ng tinabas na damo.

oo, di sila nilamon ng lupa
silang nag-alay ng buhay
para sa laya’t ligaya
ng bayang pinakasisinta
nasa kumakalansing silang mga kadena
sa bilangguan ng dalita’t dusa
nasa kadensa sila ng laksang mga paa
sa naghihimagsik na lansangan ng protesta
nasa himno sila ng lagablab ng apoy
kung gabing abuhin ang papawirin
at ayaw kumindat ang mga bituin.

bakit sila mawawala’t lalamunin ng lupa?
nasa dugo’t ugat sila ng mga sawimpalad
nasa bawat himaymay sila
ng kumukulo’t nagliliyab na utak
nasa mga puso silang taos magmahal
sa katubusan ng masang sambayanan
mga talahib silang nagsasayaw sa hangin
tupukin man nang tupukin ay sisibol din
mga pulang rosas silang muli’t muling
isisilang at bubukadkad
sa luntiang hardin ng mga pangarap.

oo, di sila nawawala
di sila nilamon ng lupa
di sila mga putik sa pusalian
ng balintunang lipunan
di sila mga basurang nilalangaw
o inuuod at namamahong bangkay
manapa’y di sila nawawala
di sila lalamunin ng lupa
hanggang di naliligo
ng dugo ang silangan
at di lubusang nadudurog
kuta ng uring gahama’t tampalasan!

Advertisement

Read Full Post »


(Tula)

isang gabing walang kumikindat
ni isang ulilang bituin
sa papawirin ng mga sagimsim
at piniringan-binulag
ng itim na ulap ng mga panimdim
malamlam na mata
ng tulalang buwan
anino ng bayan ko’y
nilamon ng dilim.
paano matutupad
sagradong mithiin
mapalayang lubos
sa mga hilahil
anino ng bayan kong
nilamon ng dilim?

nais kong itanong
sa sigaw ng hangin
at ngitngit ng alon
kailan maglalagos
sa gubat ng dilim
sagitsit ng kidlat
kailan magngangalit
lagablab ng apoy
sa natuyong damo
ng mga panimdim?
anino ng bayan ko’y
nilamon ng dilim
paa ko’y namanhid
sa burol ng lagim
mga pangarap ko’y
binansot-niluoy
ng namahong bangkay
nilangaw-inuod
sa tuwid na daan
anino ng bayan ko’y
nilamon ng dilim.

kailan magniningning
malungkot-kulimlim
na mukha ng buwan
kailan manlilisik
liwanag ng araw
kailan tutugtugin
ng mga gatilyo
sonata ng punglo
kailan dadagundong
sa sangkalawakan
tungayaw ng kulog
upang makalaya
sa kuta ng dusa
anino ng bayan kong
nginasab-nilamon
ng sakim na dilim?

Read Full Post »