Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2016


(Tula)

hindi na lupa’t mga butil ng bigas ang hihingin namin sa inyo
dahil punglo’t kamatayan ang ipinagkakaloob ninyo…
hindi na mga binhi ng palay ang ipupunla namin
kundi ngitngit na yayabong sa mga pinitak
sa inyo na ang inyong mga lupa
ni isang sangkal ay hindi na kami hihingi pa
dahil ang mga lupang iyan ang magiging libingan
ng inyong walang budhing kasakiman!

Advertisement

Read Full Post »