Feeds:
Posts
Comments

Archive for August, 2009

Sa Napakaingat Na Makata


(Tula — handog ni John Carey sa mga makatang ayaw makisangkot sa lipunan at takot magpalaganap ng katotohanan laban sa inhustisya at pagsasamantala ng iilang diyus-diyosan)

maaari mong isulat
ang iyong mga tula
sa kurtinang venetian
saglit na ipakita-itago sa mundo.

balang araw
makikita ka mula sa lansangan
ng mga lalaking may mga baril
at mantekilya,
magkukumahog silang aakyat
sa hagdan tungo sa iyong silid,
bibigtihin ka
ng kordon ng iyong kaingatan.

pagkatapos, pupurihin ka
bilang isang malagim na henyo
hahangaan ng iyong mambabasa
ang iyong mga tula
habang nakabitin ang iyong bangkay
sa likod ng kurtinang venetian.

Advertisement

Read Full Post »

Nailibing Na Si Tita Cory


(Tula)

nailibing na si tita cory
sa sementeryo ng mga pinagpala

dating presidente ng republika
dating asendera ng hacienda luisita
asawa ni ninoy na may monumento sa ayala
dahil lumaban sa diktadura
hanggang patayin ng mga pasista.

nailibing na si tita cory
sa sementeryo ng mga pinagpala

ina diumano ng demokrasya
tagapagtanggol ng hustisya
ina rin ng artistang si cristeta
at amiga ng mga madyungera
sa mansiyon ng saya’t ligaya.

nailibing na si tita cory
sa sementeryo ng mga pinagpala

sa ospital noon pa man
umalingawngaw mga dasal
pumailanlang mga misa
tinutukan ng kamera
mayayaman at elitista
sa mga simbahan at kapilya
dumagundong kabi-kabilang nobena
ng mga banal at santo santita
“diyos naming mahabagin,
buhay ng aming tita’y pahabain.”

nailibing na si tita cory
sa sementeryo ng mga pinagpala

matapos bumaha ng mga bulaklak
sa katedral ng maynila
matapos ulanin ng papuri, ng paghanga’t pagdakila
ng kung sinu-sinong nalawitan niya ng grasya
sa mabulaklak niyang paglalakbay sa lupa
mga alaala’y madamdamin ngang sinariwa
at nangalaglag mga talulot ng luha
sumabog sa maamo’t mabangong mukha
ng mga babaing kutis porselana
at may tapalodong sutla rin yata
mulang puklo hanggang balakang
mulang dibdib hanggang baywang
may mga daliring hubog-kandila
na mahihiyang isawsaw sa suka
o ilamas sa maputik na lupa
“o diyos na mahabagin
kaluluwa ng aming tita’y kalingain.”

nailibing na si tita cory
sa sementeryo ng mga pinagpala

di nga nahiyang sumilip sa kanyang bangkay
sa mamahaling kabaong sa katedral
maging doble-karang mga nilalang
na pawang mukhang banal
habang gumigiling ang kamera
sa mukha nila’t katawan
tumitig din at nakiramay
maging mga sagad-buto ang kawalang-hiyaan
laban sa pambansang kapakanan
nakamaskarang nakidalamhati sa pamilyang namatayan
“o diyos na maawain
kaluluwa ng tita nami’y pagpalain.”

nailibing na si tita cory
sa sementeryo ng mga pinagpala

sa kahabaan ng lansangan
hanggang sa huling hantungan
inihatid siya ng tanaw
ng nagtiis sa ulanan at arawan
na masang sambayanan
silang noo’y dumagsa sa edsa
para suportahan ang mga bida
silang iniwan ang mga labada
silang tumakas sa pabrika
silang hindi pumasada
silang mangingisda’t magsasaka
silang estudyante’t intelektuwal
na nakialam sa lipuna’t pulitika
silang alipin ng burukrasya
na pawang nagsakripisyo sa edsa
wakasan lamang ang diktadura.

nailibing na si tita cory
sa sementeryo ng mga pinagpala

hanggang ngayo’y sinusuob siya
ng insenso at kamanyang
ng papuri at paghanga’t pagdakila
siyang mahinhin at relihiyosa
na laging lumulunok noon ng ostiya
siyang matulungin at mapagkumbaba
siyang mapagpatawad at mapagkalinga
siyang batbat ng kabanalan bawat salita
sabi tuloy ng mga hunyango
pambansang bayani siya
sabi ng mga ipokrito’t ipokrita
karapatdapat na santa siya
pero sabi ng makatang sumulat ng Gera
paano mga magsasakang minasaker sa mendiola?
paano mga napatay sa hacienda luisita?
paano rin mga magsasaka
sa hacienda san antonio sa isabela?
paano mga isneg sa dumalneg?
paano mga taga-lupao sa nueva ecija?
paano mga katutubo sa marag at paco valley?
paano rin ora pro nobis ni lino brocka?
paano, higit sa lahat,
bilyun-bilyong dolyar na pambansang utang
na maaari sanang di na bayaran
nang itatag niya rebolusyonaryong pamahalaan?
“o diyos na mahabagin, kaluluwa ng aming tita’y patawarin.”

nailibing na si tita cory
sa sementeryo ng mga pinagpala

mula noon hanggang ngayon
sa kabila ng ibinandilang diwa ng edsa
nakatunganga’t dayukdok ang masa
nilulunod sa ilusyon ng pag-asa
ng iilang hari-harian sa ekonomiya’t pulitika
tuloy ang laban… tuloy ang laban…
sigaw maging ng mapagkunwaring mga elitista
at tagapagtaguyod ng burges na demokrasya
tuloy ang laban hanggang makalaya ang masa
sa kabusabusan at inhustisya
tuloy ang laban hanggang mapatid
tanikala ng pang-aalipin at pagsasamantala
tuloy ang laban hanggang mapairal
lantay na hustisya sosyal
tuloy ang laban
hanggang maghari lipunang makatao
makabayan, maunlad, progresibo
at tunay na demokratiko.

nailibing na si tita cory
sa sementeryo ng mga pinagpala

“o diyos na mahabagin, kami naman ang iyong pagpalain.”
sa bawat madulang eksena
kaming masa’y laging mga ekstra
walang mukha ni pangalan
mga anino sa karimlan
at basura ng mga bida pagkatapos ng pelikula
sila ang laging pinagpapala
kaming masa ang laging kaawaawa
“o diyos ni abraham, talaga bang
mapapalad ang maralita
at kukumutan sila ng grasya’t kaluwalhatian
sa paraiso mo sa kalangitan?
at di bale nang magpasasa sa lupa
mayayaman mong nilikha
kahit pawis at dugo at laman
ng masang sambayanan
kanilang pinagpipistahan
sa mesa ng grasya at kapangyarihan?”

nailibing na si tita cory
sa sementeryo ng mga pinagpala

tuloy pa rin ang laban… tuloy…
kahit kaming masang sambayanan
araw-araw nang dinarahas at inililibing
sa inhustisya’t kaalipinan
sa gutom at karalitaan
sa dusa’t kapighatian
habang magarbong nagsasayaw
mga diyus-diyosan sa lipunan
at masigabong kumakalembang
kampana ng bawat simbahan!

nailibing na si tita cory
sa sementeryo ng mga pinagpala.

Read Full Post »